RRI Tools у Загребу

RRI Tools у Загребу

У Загребу, у оквиру манифестације Научни пикник, одржана трибина у оквиру пројекта RRI

[:]RRITools_Zagreb,12-13.12.2015.

На четвртом по реду Научном пикнику у Загребу, једној од највећих манифестација посвећених популаризацији науке у Хрватској, представници Центра за промоцију науке су у суботу, 12. децембра учествовали на трибини о одговорном истраживању и иновацијама у оквиру пројекта RRI Tools.

О начелима одговорног истраживања и иновација на трибини су говорили Добривоје Лале Ерић, руководилац Сектора за међународну сарадњу Центра за промоцију науке и регионални координатор пројекта RRI Tools, Давор Комерички, члан удружења Балтазар које организује манифестацију Научни пикник, и Босиљко Ђерек, национални амбасадор за Хрватску највеће европске мреже наставника природних наука – Scientix. Трибину је модерирала Катарина Анђелковић из Центра за промоцију науке.

На трибини је било речи о повезивању науке и друштва како из угла образовног система, о чему је говорио Босиљко Ђерек, тако и из угла привреде о чему је нешто више рекао Давор Комерички. Он је том приликом истакао да је примена RRI концепта значајна као спона у премошћавању јаза између индустрије и школе, односно уопште науке и образовања.

Сам концепт одговорног истраживања и иновација један је од основних циљева актуелног оквирног програма Европске уније Хоризонт 2020. У том контексту, пројекат RRI Tools има за циљ да укључи целокупно друштво у процес одлучивања о развоју науке и технологије, тако да сви његови актери могу допринети одрживом и свеобухватном развоју нашег друштва.

RRI Tools је један од најважнијих пројеката у оквиру претходног оквирног програма Европске комисије за истраживање и иновације, FP7. Његов коначни циљ је развијање скупа дигиталних ресурса за јавно заговарање , обуку и дисеминацију и примену начела одговорног истраживања и иновација у оквиру програма Хоризонт 2020.

Истражите више о пројекту RRI Tools

 

Остале активности