RRI Tools у Нишу

RRI Tools у Нишу

У згради Универзитета у Нишу одржана је трибина о одговорном истраживању и иновацијама у оквиру пројекта RRI Tools[:]

RRI_tools_logoКао један од партнера на европском пројекту RRI Tools (Responsible Research and Innovation – Одговорно истраживање и иновације), Центар за промоцију науке је у сарадњи са Универзитетом у Нишу у петак, 11. децембра организовао трибину на којој се разговарало о овом пројекту.

Климатске промене, безбедност хране и воде, обновљива и ефикасна енергија и здравство, само су неки од изазова пред којима се Европа нашла у 21. веку. Како би се суочила са овим изазовима и дугорочно их решила, Европа ствара нову визију која ће је повести ка паметном, одрживом и свеобухватном развоју. Један од носећих стубова ове визије је свакако економија заснована на знању. Европска комисија из тог разлога поставља темеље одговорног истраживања и иновација, са идејом да усклади циљеве процеса истраживања и иновација са потребама и вредностима друштва које их подржава.

О начелима одговорног истраживања и иновација на трибини су говорили Добривоје Лале Ерић, руководилац Сектора за међународну сарадњу Центра за промоцију науке и регионални координатор пројекта RRI Tools, проф. др Мирослав Трајановић, са Машинског факултета Универзитета у Нишу, и Милена Младеновић, национална амбасадорка највеће европске мреже наставника природних наука – Scientix. Трибину је модерирала  Катарина Анђелковић из Центра за промоцију науке.

На трибини је било речи о тежњама Европске комисије да циљеве научних истраживања усклади са вредностима друштва, о стратегији научног и технолошког развоја наше земље, о добрим праксама и успешним примерима, као и о самом пројекту RRI Tools и његовим циљевима. Такође, било је речи и о односу науке и иновацијама према друштву, као што су етика, родна равноправност, отворен приступ информацијама, учешћe јавности у разним фазама истраживачког процеса, као и о формалном и неформалном образовању у домену природних наука.

Концепт одговорног истраживања и иновација један је од основних циљева актуелног оквирног програма Европске уније Хоризонт 2020. У том контектсту, пројекат RRI Tools има за циљ да укључи целокупно друштво у процес одлучивања о развоју науке и технологије, тако да сви његови актери могу допринети одрживом и свеобухватном развоју нашег друштва.

RRI Tools је један од најважнијих пројеката у оквиру претходног оквирног програма Европске комисије за истраживање и иновације, FP7. Његов коначни циљ је развијање скупа дигиталних ресурса за јавно заговарање, обуку и дисеминацију, и примену начела одговорног истраживања и иновација у оквиру програма Хоризонт 2020.

Истражите више о пројекту RRI Tools

Остале активности