RRI Tools u Nišu

RRI Tools u Nišu

U zgradi Univerziteta u Nišu održana je tribina o odgovornom istraživanju i inovacijama u okviru projekta RRI Tools[:]

RRI_tools_logoKao jedan od partnera na evropskom projektu RRI Tools (Responsible Research and Innovation – Odgovorno istraživanje i inovacije), Centar za promociju nauke je u saradnji sa Univerzitetom u Nišu u petak, 11. decembra organizovao tribinu na kojoj se razgovaralo o ovom projektu.

Klimatske promene, bezbednost hrane i vode, obnovljiva i efikasna energija i zdravstvo, samo su neki od izazova pred kojima se Evropa našla u 21. veku. Kako bi se suočila sa ovim izazovima i dugoročno ih rešila, Evropa stvara novu viziju koja će je povesti ka pametnom, održivom i sveobuhvatnom razvoju. Jedan od nosećih stubova ove vizije je svakako ekonomija zasnovana na znanju. Evropska komisija iz tog razloga postavlja temelje odgovornog istraživanja i inovacija, sa idejom da uskladi ciljeve procesa istraživanja i inovacija sa potrebama i vrednostima društva koje ih podržava.

O načelima odgovornog istraživanja i inovacija na tribini su govorili Dobrivoje Lale Erić, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju Centra za promociju nauke i regionalni koordinator projekta RRI Tools, prof. dr Miroslav Trajanović, sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, i Milena Mladenović, nacionalna ambasadorka najveće evropske mreže nastavnika prirodnih nauka – Scientix. Tribinu je moderirala  Katarina Anđelković iz Centra za promociju nauke.

Na tribini je bilo reči o težnjama Evropske komisije da ciljeve naučnih istraživanja uskladi sa vrednostima društva, o strategiji naučnog i tehnološkog razvoja naše zemlje, o dobrim praksama i uspešnim primerima, kao i o samom projektu RRI Tools i njegovim ciljevima. Takođe, bilo je reči i o odnosu nauke i inovacijama prema društvu, kao što su etika, rodna ravnopravnost, otvoren pristup informacijama, učešće javnosti u raznim fazama istraživačkog procesa, kao i o formalnom i neformalnom obrazovanju u domenu prirodnih nauka.

Koncept odgovornog istraživanja i inovacija jedan je od osnovnih ciljeva aktuelnog okvirnog programa Evropske unije Horizont 2020. U tom kontektstu, projekat RRI Tools ima za cilj da uključi celokupno društvo u proces odlučivanja o razvoju nauke i tehnologije, tako da svi njegovi akteri mogu doprineti održivom i sveobuhvatnom razvoju našeg društva.

RRI Tools je jedan od najvažnijih projekata u okviru prethodnog okvirnog programa Evropske komisije za istraživanje i inovacije, FP7. Njegov konačni cilj je razvijanje skupa digitalnih resursa za javno zagovaranje, obuku i diseminaciju, i primenu načela odgovornog istraživanja i inovacija u okviru programa Horizont 2020.

Istražite više o projektu RRI Tools

Ostale aktivnosti