Erazmus+ u Nišu

Erazmus+ u Nišu

Prvi radni sastanak evropskog Re@WBC projekta, finansiranog iz programa Erazmus, održan je 10. i 11. decembra, u zgradi Rektorata Univerziteta u Nišu[:]

nisava (1)

U zgradi Rektorata Univerziteta u Nišu 10. i 11. decembra održan je prvi radni sastanak partnera na projektu Re@WBC posvećenog jačanju istraživačkog potencijala visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu.

Ovaj novi evropski projekat finansira se kroz program Erazmus plus. Koordinator projekta je Univerzitet u Nišu, a Centar za promociju nauke je jedan od ukupno trinaest partnera na projektu.

Projekat Re@WBC je okrenut jačanju ka jačanju kapaciteta univerzitetskog osoblja, mladih istraživača i drugih koji se nalaze u sferi visokog obrazovanja kroz niz treninga koji će biti organizovani tokom trajanja ovog trogodišnjeg projekta.

Predstavnici CPN su učestvovali na prvom, radnom sastanku tokom koga su formirani projektni timovi zaduženi za različite nivoe supervizije na projektu kako bi se obezbedio nesmetan i ažuran rad na projektnim aktivnostima.

CPN koordinira radnim paketom koji se odnosi na komunikaciju i diseminaciju projektih rezultata. Kao deo svog projektog zadatka CPN će razviti projektni veb sajt i prateće promotivne materijale, učestvovaće u organizaciji konferencija, diseminaciji projektnih rezultata i kreiranju nagrade za mlade istraživače.

Pored Univerziteta u Nišu i CPN na projektu učestvuju i Univerzitet iz Koventrija, Univerzitet iz Liježa, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet iz Crne Gore, Univezitet iz Tirane, Univerzitet iz Sarajeva, Univerzitet iz istočnog Sarajeva, Univerzitet iz Vlore ” Ismail Kemali” i Politehniko iz Torina.

DSCN0038

Ostale aktivnosti