Састанак SCIENTIX амбасадора Србије

Састанак SCIENTIX амбасадора Србије

Центар за промоцију науке наставља своју дугогодишњу сарадњу са Scientix-oм, највећом и најзначајнијом европском мрежом за СТЕМ образовање (STEM – science, technology, engineering, mathematics).

Scientix је мрежа која на нивоу целе европе промовише и подржава међусобну срадњу између СТЕМ наставника, истраживача у образовању, креатора образовних политика и доносиоца одлука и осталих професионалаца у области образовања.

Први састанак ЦПН-а као националне контакт тачке и наставника Scientix амбасадора Србије одржан је 20. априла текуће године у виртуалном окружењу. На састанку су наставници говорили о свом досадашњем искуству у улози Scientix амбасадора и вредностима које је то искуство имало за њих лично, али и ученике, колеге и школе у целини. Размењивала су се искуства о корисним ресурсима који се могу наћи на Scientix платформи. Такође, наставници амбасадори говорили су и о томе колико је за њих било корисно прикључивање STEM SCHOOL LABEL мрежи и коришћење алата за самопроцену и унапређивање, као и коришћење ресурса доступних на платфоми.

Састанак је завршен разменом идеја и предлога за наредне Scientix активности у Србији и плановима за две радионице за наставнике које ће бити одржане до краја школске године у два града у Србији.

Остале активности