Савремена методологија истраживања у биологији

Савремена методологија истраживања у биологији

У Научном клубу у Нишу 05. новембра је реализован пројекат „Актуелни проблеми и савремена методологија научних истраживања у биологији“[:]Metodologijaistraivanja

У Научном клубу у Нишу 05, новембра је реализован пројекат „Актуелни проблеми и савремена методологија научних истраживања у биологији“ ауторке проф. др Татјане Михајлов-Крстев.

Тема овог предавања била је компилација резултата истраживања из области микробиологије која су спровели мастер студенти на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Нишу.

Студенти Милица Пејчић, Мартина Стојковић, Наташа Цветковић, Никола Стојановић, Никола Јовановић и Владимир Григоријевић су у препуној сали говорили о својим резултатима испитивања антимикробне активности етарских уља и екстрата лековитог биља, биљкама као природним конзервансима за храну, антимикробној активности меда, деловању антибиотика и резистентним сојевима патогених микроорганизама, фермнетацији сојиног млека пробиотским стртер културама, микробиолошким ђубривима и токсинима микроалги.

Професор методологије научно-истраживачког рада др Зорица Стојановић-Радић одржала је кратко предавање о основним корацима у планирању истраживања и замолила ученике гимназије да се и сами опробају у осмишљавању идеје и писању сопственог плана. На крају спроведене активности сви студенти и предавачи су на поклон добили једну едукативну књигу.

Остале активности