”Шта нам остављају пороци?” у Смедереву

”Шта нам остављају пороци?” у Смедереву

У суботу, 08. новембра, у Научном клубу у Смедереву почиње реализација пројекта ”Шта нам остављају пороци?”

[:]sta-nam-ostavljaju-poroci

У суботу, 08. новембра, почиње реализација пројекта ”Шта нам остављају пороци?” у Научном клубу Смедерево. Тема пројекта је злоупотреба алкохола, дрога и цигарета, а пројекат је усмерен на ученике и професоре виших разреда основних и средњих школа, као и на целокупно грађанство.

Пројекат се реализује у сарадњи са Биотехнолошким факултетом Универзитета у Болоњи и конципиран је тако да упозна публику са опасностима одређених стилова живота и ризичних понашања. Садржаји су засновани на научној документацији.

Суштина пројекта се базира на дијагностичким фотографијама органа и хистолошких препарата здравих ткива и њима кореспондентних болесних ткива.

Пројекат обухвата мултумедијалне презентације и разговоре са стручњацима на свака 2 сата, од 12 до 19 часова.

Циљеви пројекта су промовисање едукације о заштити здравља међу школском популацијом, ширење оперативног модела који укључује професоре, ученике и родитеље у креирање и дифузију материјала, организовати мрежу институција, школа и других организација и приближити младе науци.

Остале активности