СТЕМ ТРЕНИНГ ЗА НАСТАВНИКЕ У KOСЈЕРИЋУ И УЖИЦУ

СТЕМ ТРЕНИНГ ЗА НАСТАВНИКЕ У KOСЈЕРИЋУ И УЖИЦУ

Прве радионице под називом „Научно образовање за одговорно друштво – СТЕМ тренинг“ 2023. године, одржане су у Косјерићу и Ужицу, 25. јануара.

Представници Центра за промоцију науке одржали су, под окриљем четвртог циклуса пројекта Scientix, радионицу на којој су представљени остали пројекти Центра у домену СТЕМ образовања. Присутни наставници упознати су са манифестацијма и активностима које Центар актуелно спроводи (нпр. Јавни позив за подношење пријава за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке и пријава за мејкерс лабове), као и са еврoпским пројектима на којима је Центар партнер (нпр. пројекти STEM School Label, DoSE, и LESTO).

У оквиру посете Основној школи „Мито Игумановић“ у Косјерићу и Основној школи „Слободан Секулић“ у Ужицу, наставници из три основне и три средње школе које територијално припадају овим општинама, имали су прилику да се током радионица упознају са Scientix базом ресурса које могу и сами користити како би надаље развијали СТЕМ облике наставе.

Scientix је највећа СТЕМ мрежа у Европи, која повезује наставнике и едукаторе, омогућавајући размену иновативних педагошких приступа и пракси, као и бројне модалитете стручног усавршавања. На располагању је и велики број алата, система подршке и могућности за обуку наставника, попут различитих вебинара и курсева.

У другом делу радионице наставници су сами осмишљавали своје интердисциплинарне СТЕМ пројекте које могу да примене у виду пројектне наставе у својим школама. Овакав вид сарадње има за циљ јачање не само међупредметних компетенција ученика, већ и сарадње наставника.

Школски пројекти које су наставници осмислили спроводиће се са ученицима током редовне наставе у њиховим школама до краја марта 2023. Циљ овог вида пројектне наставе јесте упознавање ученика са истраживачким радом који је вођен питањима самих ученика. Овим путем ученици се опробавају у решавању проблема које они сами сматрају релевантним.

Остале активности