„Светлост око нас и у нама“

„Светлост око нас и у нама“

У Научном клубу у Кањижи 03. новембра је одржана радионица „Светлост око нас и у нама“[:]

f

У Научном клубу у Кањижи у четвртак, 03. новембра, одржана је прва радионица у оквиру пројекта „Популаризација науке путем корелације између физике и математике – информатике“.

Радионицу су водиле Ароксалаши Лаура, професор математике и информатике, и Нађ Силвиа, професор информатике. На радионици су учествовали Сенћанске гимназије и родитељи.

Тема прве радионице била је „Шта је светлост?“, а њој је било речи о појму дневне светлости, Њутновим експериментима са призмом, анатомији људског ока, бојама, мониторима и штампачима, програмима за цртање и невидљивој светлости.

Подељени у мање групе ученици су преко цртежа одговорили на питање шта за њих значи светлост.

Остале активности