Тим пројекта FemPower на састанку у Солуну

Тим пројекта FemPower на састанку у Солуну

Центар за промоцију науке од ове године учествује у раду на пројекту под називом FemPower – Gender Equality in the Clean Energy Transition (за родну равноправност у транзицији на чисте изворе енергије).

Циљ овог пројекта је повећати заступљеност жена у сектору чистих извора енергије, оснажити и припремити оне који су већ активни у академској заједници или на тржишту енергијом, и интегрисати родну димензију у истраживање и развој поменутог домена. Надамо се да ће овај пројекат помоћи да Србија постане једна од земаља са равноправним статусом жена у овом, још доминантно мушком пољу.

Пројектом координише тим са Електротехничког факултета Универзитета Аристотел у Солуну. У њиховој организацији одржан је пројектни састанак 1-2. децембра 2022. године. На састанку су Центар за промоцију науке представљали др Петар Лаушевић и др Јелена Јоксимовић. Они су о питањима родних права у производњи чисте енергије говорили са колегиницама и колегама са Универзитета Аристотел у Солуну, затим Универзитетa у Баскији, Кипарског технолошког универзитета, из Центра за родна права и једнакост Диотима из Атине, Политехничког универзитета у Милану, Технолошког универзитета Делфт, мултидисциплинарне иницијативе Duneworks из Холандије, као и са француском асоцијацијом Digijeunes. 

Током овог дводневног састанка разговарало се највише о репрезентацији жена у сектору производње чисте енергије, као и о методологијама за мапирање и развој заједнице у датом пољу. Грчки тим тренутно развија анализу стања у Европи али и глобално, након чега ће уследити рад на мапи заинтересованих страна и актера у овом пољу. У повоју је један од пројектих резултата масовни онлајн курс и надамо се да ће и стручњакиње из Србије учествовати у њему. Овај курс је својеврстан увод у летњу школу која ће бити организована овог лета у Солуну за студенткиње и студенте свих нивоа студија који се баве питањима родне равноправности у производњи чисте енергије. На састанку је тим ЦПН-а представио план за проширење тима и кораке у развоју методологије за сарадњу и заједничко стварање. Методологије кокреације, односно заједничког стварања, поље су на ком ЦПН има доста искуства и у ком је и позван да допринесе у оквиру FemPower пројекта тако да ћемо током пројекта развијати и приручник из ове области. 

Пројекат је почео у фебруару ове године, а завршава се у јулу 2024. Више информација можете пронаћи на овом линку

 

Остале активности