Тренинг за наставнике LESTO пројекта у Сетубалу

Тренинг за наставнике LESTO пројекта у Сетубалу

Наставници који учествују у LESTO пројекту преко Центра за промоцију науке провели су недељу дана у Сетубалу, где су заједно са наставницима из партнерских земаља допринели креирању садржаја онлајн платформe за спровођење експеримената од куће.

LESTO пројекат има за циљ осмишљавање онлајн платформе помоћу које наставници и ученици могу да спроводе експерименте од куће. У овом Еразмус+ пројекту, поред Центра за промоцију науке, учествују партнери из Турске, Белгије, и Португала.

Тренинг за наставнике у Португалу одржан је са циљем да се наставници из свих партнерских земаља окупе на једном месту, упознају, и поделе искуства у свом досадашњем раду. Присутни наставници били су махом наставници СТЕМ предмета са вишегодишњим искуством у наставном раду.

У оквиру седмодневног ко-креаторског рада, наставници су осмислили више експерименталних протокола и сценарија који ће чинити основни садржај онлајн платофрме. На платформи ће моћи да се пронађу експерименти из биологије, физике, хемије, геологије, као и мултидисциплинарни огледи које ће ученици моћи да спроводе сами код куће, уз минималну помоћ наставника. Платформа ће бити адаптивна, тако да ће се брзина сваке лекције и евалуација резултата аутоматски обављати према напретку индивидуалног корисника.

Поред платформе, наставници су допринели програму креирањем идеја за садржај експерименталних сетова који ће бити доступни за коришћење уз платформу. Сетови ће садржати све неопходне елементе за спровођење експеримената који су предвиђени платформом.

Фокус LESTO тренинга за наставнике је на међународној сарадњи у сврху креирања платформе која универзално покрива наставне јединице заједничке образовним системима свих партнерских земаља. LESТO тренинг је само почетак међународне сарадње наставника који ће креирану платформу и сетове тестирати на локалу са својим ученицима и међусобно делити утиске са циљем да финална верзија платформе буде употребљива у оквиру образовних система широм Европе. У финалној верзији платформе, садржај ће бити доступан на енглеском, српском, португалском, француском и турском језику.

Остале активности