Trening za nastavnike LESTO projekta u Setubalu

Trening za nastavnike LESTO projekta u Setubalu

Nastavnici koji učestvuju u LESTO projektu preko Centra za promociju nauke proveli su nedelju dana u Setubalu, gde su zajedno sa nastavnicima iz partnerskih zemalja doprineli kreiranju sadržaja onlajn platforme za sprovođenje eksperimenata od kuće.

LESTO projekat ima za cilj osmišljavanje onlajn platforme pomoću koje nastavnici i učenici mogu da sprovode eksperimente od kuće. U ovom Erazmus+ projektu, pored Centra za promociju nauke, učestvuju partneri iz Turske, Belgije, i Portugala.

Trening za nastavnike u Portugalu održan je sa ciljem da se nastavnici iz svih partnerskih zemalja okupe na jednom mestu, upoznaju, i podele iskustva u svom dosadašnjem radu. Prisutni nastavnici bili su mahom nastavnici STEM predmeta sa višegodišnjim iskustvom u nastavnom radu.

U okviru sedmodnevnog ko-kreatorskog rada, nastavnici su osmislili više eksperimentalnih protokola i scenarija koji će činiti osnovni sadržaj onlajn platofrme. Na platformi će moći da se pronađu eksperimenti iz biologije, fizike, hemije, geologije, kao i multidisciplinarni ogledi koje će učenici moći da sprovode sami kod kuće, uz minimalnu pomoć nastavnika. Platforma će biti adaptivna, tako da će se brzina svake lekcije i evaluacija rezultata automatski obavljati prema napretku individualnog korisnika.

Pored platforme, nastavnici su doprineli programu kreiranjem ideja za sadržaj eksperimentalnih setova koji će biti dostupni za korišćenje uz platformu. Setovi će sadržati sve neophodne elemente za sprovođenje eksperimenata koji su predviđeni platformom.

Fokus LESTO treninga za nastavnike je na međunarodnoj saradnji u svrhu kreiranja platforme koja univerzalno pokriva nastavne jedinice zajedničke obrazovnim sistemima svih partnerskih zemalja. LESTO trening je samo početak međunarodne saradnje nastavnika koji će kreiranu platformu i setove testirati na lokalu sa svojim učenicima i međusobno deliti utiske sa ciljem da finalna verzija platforme bude upotrebljiva u okviru obrazovnih sistema širom Evrope. U finalnoj verziji platforme, sadržaj će biti dostupan na engleskom, srpskom, portugalskom, francuskom i turskom jeziku.

Ostale aktivnosti