NAUČNO OBRAZOVANJE ZA ODGOVORNO DRUŠTVO U JUGOZAPADNOJ SRBIJI

NAUČNO OBRAZOVANJE ZA ODGOVORNO DRUŠTVO U JUGOZAPADNOJ SRBIJI

Radionice Naučno obrazovanje za odgovorno društvo, u okviru projekta Scientih, održane su 30. novembra u Prijepolju i Novoj Varoši, kao i u Priboju i Bajinoj Bašti 2. decembra.

Predstavnici Centra za promociju nauke održali su, pod okriljem četvrtog ciklusa projekta Scientix, radionice na kojima su predstavljeni ostali projekti Centra u domenu STEM obrazovanja. Prisutni nastavnici upoznati su, kako sa manifestacijma koje Centar redovno sprovodi na godišnjem nivou (npr. Noć istražvača i M3), tako i sa evropskim projektima na kojima je CPN jedan od partnera (npr. projekti STEM School Label, DoSE, ODYSSEy, LESTO i SALL).

Scientix je najveća STEM mreža u Evropi, koja povezuje nastavnike i edukatore, omogućavajući razmenu inovativnih pedagoških pristupa i praksi, kao i brojne modalitete stručnog usavršavanja. Na raspolaganju je i veliki broj alata, sistema podrške i mogućnosti za obuku nastavnika, poput različitih vebinara i kurseva.

U okviru posete školama na jugozapadu Srbije, prisutni nastavnici iz 8 osnovnih i 4 srednje škole imali su priliku da se, u formatu radionice, bolje upoznaju sa obiljem resursa koje mogu i sami koristiti kako bi dalje razvijali STEM oblike nastave.

U drugom delu radionice, nastavnici su sami osmišljavali svoje ideje za interdisciplinarne STEM projekte koje mogu da primene u vidu projektne nastave u svojim školama. Ovakav vid saradnje ima za cilj jačanje ne samo međupredmetnih kompetencija učenika, već i saradnje nastavnika.

Ostale aktivnosti