CPN predstavio projekte u domenu klimatske akcije u Sarajevu

CPN predstavio projekte u domenu klimatske akcije u Sarajevu

Na drugom po redu Butterfly Innovation and Business forumu u Sarajevu, organizovanom od 6. do 7. decembra od strane Regionalnog centra za kooperaciju, Centar za promociju nauke je imao priliku da predstavi evropske projekte iz oblasti klimatske akcije u kojima je partner.

Regionalni centar za kooperaciju je 6. i 7. decembra u Sarajevu organizovao Butterfly Innovation and Business forum, na kome su relevantne institucije iz regiona Zapadnog Balkana imale priliku da predstave svoj rad u oblasti inovacija, kao i da podele sa prisutnima saznanja i rezultate uspešnih projekata regionalne saradnje. Takođe, ovaj događaj je bio zamišljen i kao regionalna platforma za povezivanje i umrežavanje institucija iz oblasti nauke i inovacija.

Centar za promociju nauke je na ovom događaju predstavljala dr Marjana Brkić, koja je prvog dana događaja prezentovala prisutnima rad Centra za promociju nauke i istakla mogućnosti za regionalnu saradnju kroz evropski projekat Climateurope2, u kome je Centar jedan od partnera.

Projekat Climateurope2 će raditi na razvoju pouzdanih klimatskih servisa dostupnih svim sektorima i segmentima društva, kroz definisanje procedura za njihovu standardizaciju, kreiranje evropske zajednice korisnika i podsticanje primene klimatskih servisa radi bolje adaptacije na klimatske promene.

Ostale aktivnosti