Finalna prezentacija rezultata RRI2SCALE & TeRRIFICA projekata u Evropskoj komisiji

Finalna prezentacija rezultata RRI2SCALE & TeRRIFICA projekata u Evropskoj komisiji

Predstavnica CPN-a učestvovala je na finalnoj prezentaciji rezultata RRI2SCALE & TeRRIFICA projekata u Evropskoj komisiji, u Briselu, 2. decembra 2022. godine

U Briselu je, 2. decembra, održana prezentacija finalnih rezultata projekata RRI2SCALE & TeRRIFICA u prostorijama Evropske komisije. Projektima je zajednička primena principa odgovornih inovacija i istraživanja (RRI) za pametne i klimatski održive i izdržljive evropske regije te su rezultati prezentovani širem krugu zainteresovanih strana, uključujući niz donosioca odluka i kreatora javnih politika u okviru Evropske komisije.

Dr Tanja Adnađević je predstavila rezultate rada na nivou regiona Jugoistočne Evrope i pilot-regiona Beograd. Kao jedan od rezultata rada u okviru projekta TeRRIFICA predstavljena je i kampanja „Rashladi grad“, koja je deo kokreativnih procesa i uključivanja građana u građanska naučna istraživanja na temu klimatskih promena. Tokom nekoliko sesija predstavljene su paralele između rezultata projekata RRI2SCALE & TeRRIFICA te njihove komplementarnosti i primenjivosti. Kroz  inspirativne razgovore smo razmenili iskustva, metodologije i alate koji su doprineli uključivanju primena principa odgovornih inovacija i istraživanja (RRI) u procese odlučivanja na lokalnom nivou.

Ostale aktivnosti