NAUČNO OBRAZOVANJE ZA ODGOVORNO DRUŠTVO U KRUŠEVCU

NAUČNO OBRAZOVANJE ZA ODGOVORNO DRUŠTVO U KRUŠEVCU

Još jedna u nizu radionica pod nazivom Naučno obrazovanje za odgovorno društvo  održana je u Kruševcu, 14. decembra.

Predstavnici Centra za promociju nauke održali su, pod okriljem četvrtog ciklusa projekta Scientix, radionicu na kojoj su predstavljeni ostali projekti Centra u domenu STEM obrazovanja. Prisutni nastavnici su upoznati kako sa manifestacijma koje Centar redovno sprovodi na godišnjem nivou (npr. Noć istražvača i M3), tako i sa evropskim projektima na kojima je Centar partner (npr. STEM School Label, DoSE, ODYSSEy, LESTO i SALL).

Scientix je najveća STEM mreža u Evropi, koja povezuje nastavnike i edukatore, omogućavajući razmenu inovativnih pedagoških pristupa i praksi, kao i brojne modalitete stručnog usavršavanja. Na raspolaganju je i veliki broj alata, sistema podrške i mogućnosti za obuku nastavnika, poput različitih vebinara i kurseva.

U okviru posete Hemijsko-tehnološkoj školi u Kruševcu, prisutni nastavnici su imali priliku u radioničarskom formatu da se upoznaju sa obiljem resursa koje mogu i sami koristiti kako bi nadalje razvijali STEM oblike nastave.

U drugom delu radionice nastavnici su sami osmišljavali svoje interdisciplinarne STEM projekte koje mogu da primene u vidu projektne nastave u svojim školama. Ovakav vid saradnje ima za cilj jačanje ne samo međupredmetnih kompetencija učenika, već i saradnju nastavnika.

Ostale aktivnosti