Учење природних наука путем открића

Учење природних наука путем открића

У Научном клубу у Смедереву 15. јуна одржана је завршна радионица пројекта ”Учење природних наука путем открића”

[:]Ucenje-putem-otkrica-IV-radionica-29

У Научном клубу у Смедереву одржана је завршна радионица пројекта ”Учење природних наука путем открића”, чији је аутор Милош Раденковић. Четврта радионица је носила назив ”Протеини”, а на њој су ученици основних школа ”Јован Јовановић Змај” и ”Бранислав Нушић” из Смедерева самостално изводили огледе са протеинима.

Тридесет ученика било је подељено у више група где је свака група имала задатак да испита физичка и хемијска својства протеина, да одреди њихов квалитет, односно биолошку вредност, да провери утицај грејања на квалитет и искоришћавање протеина, да утврди однос енергије и протеина. Разговарало се и о физиолошкој подели аминокиселина и допунској вредности протеина.

 

Остале активности