Уводна радионица

Уводна радионица

У понедељак, 10. јуна, одржана је уводна радионица у оквиру националног програма art+neuroscience

Улога ЦПН-а у програмима који спајају науку и уметност пре свега је да обезбеди простор где научници и уметници могу да се сретну, нађу инспирацију кроз дискусију, експеримент и игру, где могу да сарађују и стварају заједно. Још од 2014. године кроз аrt+science мрежу и програме посвећено радимо на фундаменталним питањима из којих израњају нова значења и другачија разумевања свакодневног окружења. Ове године наш фокус је на неуронаукама.

У том циљу, у понедељак, 10. јуна, одржана је уводна радионица у оквиру националног програма art+neuroscience. У Мејкерс спејсу смо угостили научнике, дизајнере, визуелне уметнике, перформанс уметнике, музичаре, истраживаче, инжењере, песнике, можда најразноврснији тим који је већина од нас досад имала прилику да сретне.

Размишљајући о изазовима и важним питањима из области генезе, пластичности и дегенерације неурона, било нам је јасно да овим темама не можемо и не желимо да приступамо из перспективе појединачних области или дисциплина. Тако смо успоставили основ за удружени рад науке и уметности како бисмо стварали нова знања која ће бити већа и значајнија од наших појединачних доприноса.

Договорена је и даља динамика програма, следећи кораци су формирање ужих тимова и рад на предлозима истраживачких пројеката, затим селекција и израда најбољих пројеката чију продукцију омогућава Центар за промоцију науке, и коначно, у новембру ове године, планирана је завршна изложба.

Остале активности