Вебинар о научној комуникацији

Вебинар о научној комуникацији

Центар за промоцију науке организовао је, 22. јануара, вебинар о научној комуникацији за мрежу научних клубова и научне демонстраторе. Овај вебинар, организован у оквиру пројекта SySTEM 2020, финансиран je у оквиру програма Хоризонт 2020.

На вебинару је учествовало 35 људи међу којима су били тимови и спољни сарадници научних клубова из Лесковца, Кикинде, Шапца, Чачка, Крушевца, Крагујевца, Рановца, Ужица, Смедерева, Ниша и Београда. Циљ вебинара био је унапређење компетенција за научну комуникацију, а трајао је четири сата. Рад је био подељен у три сегмента. Први сегмент покривао је тему – шта  је добра научна комуникација, и водила га је руководитељка Сектора за програмске активности у Центру за промоцију науке др Тања Аднађевић. У овом делу представљен је и приручник о научној комуникацији настао у току SySTEM 2020 пројекта, заснован на опсежном истраживачком раду и активностима партнерских организација у чак 19 европских земаља. Затим је уследио сегмент о научној комуникацији у виртуелном простору, који је водила стручна сарадница за програмске активности Јелена Јоксимовић заједно са колегом др Бојаном Кенигом и научним демонстраторкама Бранкицом Аврамовском, Анђелом Шабер, Миленом Миловановић и Маријом Недељковић. Представљене су виртуелне радионице, квизови, шетње и садржаји промоције науке на друштвеним мрежама. Последњи сегмент био је посвећен активностима научне комуникације самих научних клубова и раду на њиховом унапређењу. Представници научних клубова су представили примере својих планираних годишњих активности. Након тога се дискутовало о могућностима за унапређење тих активности и усклађивање њиховог рада са принципима који се базирају на знању и искуствима насталим кроз процес заједничког дизајна пројекта SySTEM 2020.

Размена искустава на вебинару може се окарактерисати као веома интензивна и плодоносна. Говорило се о једнакости у приступу научној комуникацији, затим о креирању што разноврснијих искустава за учеснике програма и, коначно, о научној комуникацији као подршци целокупном развоју појединаца.

Планирано је да се рад на унапређењу компетенција за научну комуникацију настави кроз низ виртуелних индивидуалних сусрета са тимовима научних клубова и још једним завршним сусретом на вебинару који се очекује крајем фебруара.

Остале активности