Зоологија и физиологија животиња

Зоологија и физиологија животиња

У Научном клубу у Нишу реализована је пројектна активност из области зоологије и физиологије животиња

[:]unnamed (1)

У оквиру пројекта ”Актуелни проблеми и савремена методологија научних истраживања у биологији” аутора проф. др Татјане Михајлов-Крстев у Научном клубу у Нишу реализована је нова пројектна активност из области зоологије и физиологије животиња.

Предавачи су били Милош Поповић, Марко Николић, Дејан Шоргић и Мирослав Стојић који су ученицима основних и средњих школа изнели резултате својих истраживања о угроженим врстама лептира и корњача, штетном деловању уља пелина, конзерванса и уља за електронске цигарете на здравље људи, ко и основним принципима у форензичким истраживањима.

У оквиру пројекта биће реализована и трећа активност 14. децембра из области ботанике, физиологије биљака и заштите животне средине.

Остале активности