Жене у науци

Жене у науци

У оквиру манифестације „Дани будућности“, Центар за промоцију науке организовао је скуп „Жене у науци“ 

У оквиру манифестације „Дани будућности: Роботика„, ЦПН је у среду 26. септембра 2012. организовао скуп под називом Жене у науци.

Скуп је организован у сали за предавања у Галерији Робне куће Београд у Кнез Михаиловој улици 5, током трајања Велике изложбе робота.

Скуп је одржан трећег дана овог фестивала, а на њему се окупио значајан број жена које учествују како у доношењу одлука, тако и у научно-истраживачком раду у Србији.

Програм скупа је подразумевао више излагања, као и отворену дискусију на којој се расправљало о положају научница у Србији. Циљ округлих столова је био да се отвори дискусија о учешћу жена у науци и технологији и да се повећа заинтересованост средњошколки за избор научних и техничких занимања.

Како наводе у организацији Једнаке могућности, жене у Србији чине 52 одсто становништва и њихов потенцијал је огроман ресурс. Обавештене, мотивисане и оснажене да се активно развијају и искористе предности оваквог избора, жене могу прескочити многе родне и економске јазове и укључити се у нову е-економију и друштво знања. Сваки напредак у овом пољу је од непроцењиве користи за цело друштво.

Преподневни округли сто био је посвећен женама експерткињама у науци и технологији у Србији и покушао је да кроз инспиративне примере понуди узоре за будуће стручњакиње/научнице. Оне су пробиле постојеће родне баријере и успеле у простору који претежно припада мушком полу.

Други округли сто био више окренут изазовима у каријери научнице и стога је назван „Од девојчице до научнице – пут и препреке“ или „Како мотивисати девојчице за избор техничких занимања“. Он је отворио дискусију о учешћу жена у науци и технологији, њиховој заступљености и у студирању и у наставном кадру и руководећим структурама у оквиру Универзитета, научним установама и привреди и предложио план активности у циљу унапређивања постојећег стања.

Остале активности