40 година Заједнице института Србије

40 година Заједнице института Србије

У понедељак, 6. новембра, у САНУ се одржава Свечана академија поводом 40 година од оснивања Сталне конференције научноистраживачких организација, данас Заједнице института Србије[:]

Свечана академија поводом 40 година од оснивања Сталне конференције научноистраживачких организација, коју организује њена наследница, Заједница института Србије, одржаће се у понедељак, 6. новембра 2017. године, у 12 часова, у Свечаној сали Српске академије наука и уметности, Кнез Михаилова 35.

Када је Савезни синдикат Југославије 1963. године покренуо иницијативу за конституисање Југословенске заједнице за унапређење и развој, прикључиле су јој се, између осталих, и научноистраживачке организације, што представља почетак удруживања ових институција. Самоуправни споразум о удруживању организација научноистраживачке делатности у Сталну конференцију научноистраживачких организација, који је потписало 116 представника научноистраживачких организација, објављен је 15. октобра 1977, док је Споразум о оснивању Заједнице института, чији је назив актуелан и данас, потписан је 1990. године.

Заједница, након 40 година постојања, у свом чланству има 65 института који обављају научноистраживачку делатност у шест области: природно-математичкој, медицинској, техничко-технолошкој, биотехничкој, друштвеној и хуманистичкој. У Закону о научноистраживачкој делатности Заједница института Србије препозната је као тело чији је циљ обезбеђење квалитета научноистраживачког рада и развоја научноистраживачке делатности.

Заједницу чине најкомпетентније институције за истраживања из својих области, а теме којима се она бави обухватају прописе, конкурсе, односно правила која дефинишу научни амбијент, међусобно повезивање института, усклађивање набавки и коришћења опреме и лабораторијског простора, набавке и коришћење научних публикација, као и развијање међународне сарадње и неговање научне критике. Уз сталне консултације са најкомпетентнијим гостима од одлучујућег значаја за научноистраживачку делатност, циљ Заједнице јесте брига о активностима и свим питањима важним за науку и институте у Србији.

Председник Заједнице института Србије је др Душко Благојевић, научни саветник из Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“.

Остале активности