31.01.2020
ЈН 2 / 20 Предмет јавне набавке су услуге сервиса возила из возног парка Центра

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор понуђачу Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору (Партија 1) Обавештење о обустави поступка Обавештење о закљученом уговору (Партија 2)

Даље
27.01.2020
ЈН 1 / 20 Предмет јавне набавке су услуге штампања 4 броја часописа „Елементи”

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор понуђачу Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Даље
16.12.2019
ЈН 14 /19 Предмет јавне набавке је куповина добара – рачунарске опреме.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Даље
12.12.2019
ЈН 13 /19 Предмет јавне набавке су услуге штампања промотивног материјала

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Даље
15.11.2019
ЈН 12 /19 Предмет јавне набавке су услуге годишњег сервиса и одржавања возила из возног парка Центра

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о обустави поступка Обавештење о закљученом уговору (Партија 1)

Даље
03.10.2019
ЈН 11 /19 Предмет јавне набавке је куповина електричне енергије

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације Обавештење о закљученом уговору

Даље