ЦПН на Форуму отворене науке у Новом Саду

ЦПН на Форуму отворене науке у Новом Саду

У оквиру Хоризонт Европа пројекта STRENTEX, Универзитет у Новом Саду организовао је 30. маја 2023. форум посвећен принципима отворене науке и модалитетима повезивања науке и друштва.

Истраживачки пројекат STRENTEX, финансиран кроз ЕУ Програм Хоризонт Европа, у свом стручном делу посвећен је интегрисању савремених технологија у текстил и одевне предмете са циљем креирања паметне одеће. Паралелно са овим, ради се и на имплементацији принципа отворене науке и подршци повезаним научним политикама и праксама. Пројектом руководи проф. Горан Стојановић са Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Форум отворене науке, одржан 30. маја 2023. у простору Научно-технолошког парка Нови Сад, организован је кроз серију предавања и презентација посвећених различитим темама отворене науке, системским и инфраструктурним пројектима, и циљевима и модалитетима појединачних пракси. Форум је одржан на енглеском језику, уз излагања десетак домаћих и међународних истраживача, представника више институција и других актера.

Добривоје Лале Ерић, руководилац Сектора за међународну сарадњу Центра за промоцију науке, представио је бројне активности Центра на пољу научне комуникације, уз фокус на, код нас прилично непознат модел познат под својим енглеским називом – Science Shop. Иако у себи користи енглеску реч за продавницу, у питању је, пре свега, међусекторски и интердисциплинарни приступ који повезује различите друштвене групе како би се заједнички одговорило на истраживачко питање које је иницирано од стране заједнице или појединца. ЦПН је учествовао у више пројеката са сродним организацијама широм Европе (FP7 RRI Tools, H2020 TeRRIFICA), а управо у јуну ове године започиње нови Хоризонт Европа пројекат LOESS, усмерен на развој образовних програма посвећених угрожености земљишта у контексту климатске кризе. Пројектом руководи Science Shop из Бона, један од најважнијих међународних партнера Центра за промоцију науке. Можда ово представља и симболичан тренутак када се може размишљати и о оснивању једне овакве организације у нашој земљи.

Фото: ФТН Нови Сад

Остале активности