ЦПН на састанку преговарачке групе за науку и иновације

ЦПН на састанку преговарачке групе за науку и иновације

Редовни годишњи састанак Пододбора за истраживање и иновације, информационо друштво и социјалну политику одржан је 20. и 21. јуна у Бриселу

Састанак Пододбора посвећен питањима науке, истраживања и иновација одржан је 21. јуна, уз присуство, са српске стране, шефице преговарачког тима Републике Србије, др Тање Мишчевић, државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, др Виктора Недовића, и др Марије Кузмановић, помоћнице министра за међународну сарадњу у Министарству просвете, науке и технолошког развоја. У име Центра за промоцију науке, састанку је присуствовао Добривоје Лале Ерић, руководилац Сектора за међународну сарадњу.

Поред анализе редовног извешатаја и разматрања кључних индикатора статуса науке у Србији у контексту приступних преговора – успешност и коришћење средстава у оквиру програма ИПА и Хоризонт 2020, припрема Стратегије паметне специјализације, деловање Иновационог фонда, усвајање новог Закона о науци и истраживањима – најављени су и будући кораци у даљем продубљивању односа и пуној интеграцији српске научне заједнице унутар програма и структура Европске Уније.

Центар за промоцију науке је апострофиран у контексту подршке реализацији програма Хоризонт 2020 у Србији. Издвојени су и промоција истраживачких и мултидисциплинарних иновација и сарадњи на европском нивоу, са циљем успостављања друштва заснованог на знању и вредностима научне културе.

У наставку су представљени и настанак и развој Центра, програмске, медијске и издавачке активности, Мрежа научних клубова у Србији, као и међународна сарадња и ЕУ пројекти у којима Центар учествује. Посебан нагласак је стављен на организацију првог догађаја Science Meets Parliaments у Србији 10. јула 2019, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Обједињеним истраживачким центром Европске комисије.

Остале активности