ЦПН на српско-баварском дану високог образовања у Немачкој

ЦПН на српско-баварском дану високог образовања у Немачкој

На позив Баварског академског центра за средњу, источну и југоисточну Европу (Бајхост) представница Центра за промоцију науке др Тања Аднађевић учествовала је на конференцији под називом Дан српско-баварског високог образовања

Дан српско-баварског високог образовања има за циљ покретање нових и јачање већ постојећих партнерстава у оквиру академске сарадње у истраживању и образовању. Током конференције покренуто је неколико тема посвећених размени студената, заједничком истраживању и сарадњи академских и привредних институција, како у природним тако и у инжењерским, хуманистичким и друштвеним наукама. Представница Центра за промоцију науке је отворила конференцију и представила систем науке и високог школства у Србији.

Баварски академски центар за средњу, источну и југоисточну Европу промовише академску размену између Баварске и земаља централне, источне и југоисточне Европе, укључујући Русију. Бајхост подржава баварске универзитете и универзитете примењених наука кроз своје специфичне компетенције, подржавајући њихову сарадњу са академским организацијама у партнерским земљама и успостављајући нова партнерства.

Остале активности