ЦПН у Бриселу

ЦПН у Бриселу

Центар за промоцију науке је 16. јануара учествовао на догађају за умрежавање и представљање пројеката у оквиру програма Хоризонт 2020 у Бриселу.

У Бриселу је 16. јануара организован једнодневни догађај са фокусом на умрежавање заинтересованих страна за потпрограм Хоризонта 2020 – Наука са друштвом и за друштво (енг. Science with and for SocietySWAFS). Догађај је био организован од стране организације SIS.net3, која представља интернационалну мрежу Националних контакт тачака (енг. National Contact Points- NCPs) из SWAFS домена, а у кооперацији са Европском комисијом.

На почетку самог догађаја су били представљени актуелни позиви SWAFS  програма, од стране представника Европске комисије. Након тога, присутни су имали прилику да учествују у унапред договореним састанцима са другим учесницима потпрограма како би идентификовали могуће сараднике, олакшали стварање конзорцијума и ушли у припрему пројеката из SWAFS позива.

Наука са друштвом и за друштво представља посебан потпрограм Хоризонта 2020 који је осмишљен да адресира неке од кључних друштвених изазова у Европи, кроз изградњу капацитета и развијање иновативних начина за интеграцију науке и друштва.  SWAFS ће учинити науку атрактивнијом млађој популацији и отворити дијалог ка новим активностима из области науке и иновација. Такође, омогућиће свим друштвеним актерима (научној заједници, грађанима, доносиоцима одлука, представницима индустрије, итд.) да раде заједно кроз читав процес истраживања и иновација, како би боље разумели потребе других актера, као и ускладили исходе са вредностима, потребама и очекивањима европског друштва.

 

Остале активности