ЦПН у ЕУ програму COMENIUS

ЦПН у ЕУ програму COMENIUS

Након што се Србија укључила у европски програм COMENIUS, ЦПН је постао члан конзорцијума пројекта Holiday Science Camps, који је добио трогодишње финансирање

Центар за промоцију науке је прва институција у Србији која учествује у једном пројекту у оквиру европског програма COMENIUS, који финансира Европска комисија.

Након што је Србија постала члан овог програма, ЦПН се укључио у конзорцијум пројекта Holiday Science Camps, за који је потом добио и финансирање.

У овом пројекту, који обрађује тему научних кампова у Европи, учествују институције из шест европских земаља: Немачке, Данске, Португала, Шпаније, Словачке и Србије.

Задатак пројекта Holiday Science Camps је да се направи преглед европских научних кампова, да се они међусобно повежу ради сарадње и размене искустава и информација. Током трогодишњег трајања пројекта, партнери ће, поред истраживања, одржати и три конференције и радионице на ову тему.

Први састанак конзорцијума одржан је почетком јануара у немачком универзитетском граду Халеу. На том састанку постављена је платформа за развој пројекта и одређени су задаци сваке институције понаособ.

Један од првих задатака ЦПН-а био је да развије интернет сајт пројекта www.sciencecamps.eu, који је према плану активиран 1. марта 2013. године.

Истражите више на сајту Holiday Science Camps.

 

 

Остале активности