ЦПН у Мадриду

ЦПН у Мадриду

Представници ЦПН-а су 5. и 6. октобра присуствовали међународној конференцији Engendering Habitat III у Мадриду 

[:]Untitled

GenderSTE (Gender Science, Technology and Engineeringје европска мрежа креатора и креаторки политика, истраживача и истраживачица окупљених око идеје равноправне заступљености жена у областима научног истраживања и иновација, као и бољој интеграцији и већем доприносу родних студија у овој области. Рад Мреже подржава и финансира COST (European cooperation in Science and Technology) – платформа за међународну сарадњу истраживача и истраживачица, научника и научница и других заинтересованих страна.

У Мадриду је, као завршна активност genderSTE акције, у периоду од 5. do 6. октобра, одржана међународна конференција под називом Engendering Habitat III посвећена родној равноправности у областима урбаног планирања, транспорта и климатских промена, којој је присуствовала представница ЦПН-а, заменица члана управног одбора ове акције.

На конференцији је учествовао велики број истраживача и истраживачица чија су излагања имала за циљ да укажу на последице које постојеће праксе у урбаном планирању и трaнспорту имају по положај жена и одржавањa родне неравноправности. Осим тога, излагачи су настојали да укажу и на додатну вредност за истраживање и развој у овим областима коју доноси инкорпорирање родне димензије у истраживање и иновације.

Поред научноистраживачке заједнице, предавачи на конференцији били су и градоначелници и градоначелнице градова широм света који су са учесницима и учесницама конференције делили својa искуства и добре праксе у решавању проблема родне неравноправности у пројектовању, транспорту, уређењу града и слично.

Главни повод присуствовања конференцији био је учествовање представнице Центра на завршном састанку чланова и заменика чланова COST мреже у genderSTE акцији другог дана конференције.

Остале активности