ЦПН у Новом Саду

ЦПН у Новом Саду

Представници ЦПН-а учествовали на међународном тренингу посвећеном родној равноправности у истраживањима на Универзитету у Новом Саду[:]

2016_GenderSTE@NoviSad (1)

Представници Центра за промоцију науке учествовали су на дводневној Едит Штајн тренинг школи у оквиру COST (European cooperation in Science and Technology) акције genderSTE (Gender Science, Technology and Environment) мреже која се одвијала под називом Род у истраживању и пројектима у оквиру Хоризонта 2020 (Gender in research and in Horizon 2020 projects). Домаћин овог међународног скупа који се одржао 3. и 4. марта био је Универзитет у Новом Саду.

GenderSTE (Gender Science, Technology and Engineering) је европска мрежа креатора и креаторки политика и истраживача и истраживачица окупљених око идеје равноправне заступљености жена у областима научног истраживања и иновација, као и бољој интеграцији и већем доприносу родних студија у овој области. Рад Мреже подржава и финансира COST акција за међународну сарадњу истраживача и истраживачица, научника и научница и других заинтересованих страна.

2016-Novi Sad-panel (1)

Дводневна тренинг школа Едит Штајн на Универзитету у Новом Саду имала је примарни циљ да ближе упозна академску јавност са концептом родне равноправности и да скрене пажњу на потребу за већом родном сензитивношћу када су истраживање и иновације у питању.

У том духу, примарна циљна група дводневног тренинга су управо они учесници који су слабије упознати са питањем родне равноправности у науци и истраживању, али који увиђају значај укључивања овог аспекта у свој даљи рад и желе овим путем да стекну нова знања. Преко 30 полазника чинили су студенти докторских студија и запослени са универзитета како из Србије тако и из региона.

Истражите више о GenderSTE мрежи http://www.genderste.eu/

Истражите више о COST акцијама http://www.cost.eu/

Остале активности