ЦПН у ЕУ пројекту RRI

ЦПН у ЕУ пројекту RRI

Иницијални састанак ЕУ пројекта RRI Tools, у коме је Центар за промоцију науке национални представник за Србију, одржан је прошле недеље у Бриселу

Пројекат RRI Tools покренут је ове недеље у Бриселу. Реч је о пројекту који ће трајати три године и бити финансиран од стране Европске комисије у оквиру Седмог оквирног програма (FP7 2007–2013), а бавиће се Одговорним истраживањем и иновацијама (Responsible Research and Innovation – RRI) у Европи, с освртом на усклађен и ефикасан однос између науке и европског друштва.

RRI је процес током ког сви друштвени актери (истраживачи, грађани, доносиоци одлука, привреда) раде заједно током целог процеса истраживања и иновација (Research and InnovationR&I), у циљу усклађивања резултата са вредностима, потребама и очекивањима европског друштва. RRI обухвата шест поља која се односе на Истраживање и иновације: јавни ангажман, формално и неформално образовање у науци, родну равноправност, етику, отворени приступ научним резултатима и само управљање истраживањем и иновацијама.

RRI ће имати централну улогу у Хоризонту 2020 (2014–2020), новом оквирном програму Европске комисије за Истраживање и иновације. Као што је Филип Галиеј из DG Research групе Европске комисије рекао на уводном састанку: „Део Хоризонт 2020 програма који се односи на ‘Науку са друштвом и за друштво’ природна је еволуција ‘Науке у друштву’, програма из FP7, док се RRI тема провлачи кроз цео Хоризонт 2020.“

RRI Tools пројекат има буџет од седам милиона евра и рачуна на сарадњу 26 институција из 30 земаља широм Европе. Током пројекта ће се развити иновативни и креативни скуп алата који ће садржати практичне дигиталне ресурсе и активности које имају за циљ подизање свести, обуку, ширење и спровођење RRI-ја. Све заинтересоване стране у R&I ланцу ће дизајнирати пројекат и бавити се њиме, али он ће посебно бити фокусиран на доносиоце одлука, како би се учинио значајан утицај на будуће управљање Истраживањем и иновацијама. Алати ће бити засновани на заједничком промишљању и изграђени на добрим постојећим RRI праксама.

RRI Tools је заједнички и инклузивни пројекат, који има за циљ да повећа креативност и укљученост у процес. Његов крајњи циљ је да се успостави искуствена заједница која окупља све људе и институције активне у овој новој визији научног и друштвеног развоја. „Сигурни смо да ће RRI Tools допринети стратегији Европа 2020 тако што ће помоћи трансформацију Истраживања и иновација у Европи у процес који за циљ има велике изазове нашег времена и где су промишљање и комуникација са друштвом обавезни“, каже координатор пројекта Игнаси Лопез из Фондације la Caixa (Шпанија).

Укључивање различитих доносиоца одлука у процес развоја и дисеминације алата биће омогућено од стране 19 националних средишта, која ће промовисати RRI међу разним доносиоцима одлука на локалном и националном нивоу, а у Србији ће овај пројекат координирати Александра Дрецун испред Центра за промоцију науке.

RRI Tools је финансиран од стране Европске уније у оквиру Седмог оквирног програма (FP7 2007–2013), споразум број 612393

Остале активности