CREATIONS у Атини

CREATIONS у Атини

У периоду од 10. до 12. маја, у Атини се одржао састанак партнера Х2020 пројекта CREATIONS, на којем су учествовали и представници ЦПН-а[:]

Screen Shot 2016-05-16 at 5.52.43 PM

Након првог радног састанка који је одржан прошле јесени на Универзитету Бајројту Немачкoj, чиме је и званично обележен почетак пројекта CREATIONS, представници 16 партнерских институција из 11 земаља су се састали у Атини како би наставили рад на овом трогодишњем пројекту.

Центaр за промоцију науке је у Атини представио комплетни визуелни идентитет и лого пројекта, као и пројектни сајт и друге графичке материјале. Такође, презентован је и план активности за имплементацију пројекта у Србији и директан рад са наставницима.

Пројекат CREATIONS се финансира из програма Хоризонт 2020 (Х2020) Европске уније и под својим кровом окупља угледне институције, универзитете, асоцијације и институте који се баве науком и научним образовањем. Поред Немачке и Србије, на пројекту учествује још 9 европских земаља – Швајцарскa, Шпанијa, Великa Британијa, Грчкa, Норвешкa, Финскa, Малтa, Францускa и Шведскa.

Основни циљ пројекта CREATIONS представља азвијање проактивне научне учионице. Рaзвoj једне такве учионице остварује се се кроз специфичан IBSE (Inquiry Based Science Education) педагошки оквир који подразумева учење увиђањем.

Посебан акценат је стављен на директно повезивање образовног система и великих научних институција на националном и паневропском нивоу, укључујући и најзначајнију научну установу Европе – ЦЕРН. Специфична вредност пројекта је управо стварање неформалне мреже научника, наставника, едукатора и уметника који ћe постати амбасадори идеја и програма пројекта CREATIONS.

Остале активности