Отворен Јавни позив 2016.

Отворен Јавни позив 2016.

У четвртак, 19. маја затворен је Јавни позив за финансијску подршку за 2016. годину. На конкурс стигло више од 250 пријава[:]

uzvicnik

На основу члана 27б став 1. тачка 3. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/06, 50/06, 18/10 и 112/15) и члана 11 Правилника о спровођењу поступка за реализовање пројеката у функцији промоције и популаризације науке и технике (бр. 462/16-1), Центар за промоцију науке (у даљем тексту: Центар) упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Центар позива грађане, као и сва заинтересована научна, научно-стручна друштва, школе, центре за стручно усавршавање, удружења и друге организације да поднесу своје пријаве за избор пројеката чији је циљ унапређење научноистраживачког рада и промоција и популаризација науке и технике, којима ће Центар пружити финансијску подршку у 2016. години.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Циљ Јавног позива је подизање нивоа научне писмености и научног образовања кроз децентрализацију промоције и популаризације науке на територији Републике Србије, подршка разноврсним и иновативним пројектним приступима, као и подршка високоутицајним пројектима из области промоције науке.

Укупна расположива средства издвојена за ову намену износе 7.000.000,00 динара, од чега:

  • за категорију пројеката промоције науке у научним клубовима –  3.600.000,00 динара;
  • за категорију самосталних пројеката промоције науке – 2.400.000,00 динара;
  • за категорију високоутицајних и иновативних пројеката промоције науке – 1.000.000,00 динара.

III ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа имају грађани у оквиру Научних клубова, као и самостално сва научна, научно-стручна друштва, школе, центри за стручно усавршавање, удружења и друге организације која се баве унапређењем научноистраживачког рада, популаризацијом и промоцијом науке.

IV НАЧИН И РОК ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве се подносе искључиво електронским путем, на обрасцу који је доступан на интернет адреси Центра: prijave.cpn.rs

Позив је отворен од 22.04 до 19.05.2016. године до 15,00 часова.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве пројеката чије је спровођење Центар финансијски подржао у претходним годинама, а за које није поднет прописани извештај, односно извештај није поднет у предвиђеном року, неће бити разматране.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о избору пројеката које ће Центар финансијски подржати биће донета на основу провере и бодовања поднете пријаве за учешће.

Пријава и пројектна апликација ће бити оцењиване оценом на скали од 0 до 5 по 6 основних критеријума (пројектна идеја, програм рада, утицај пројекта, стручност пројектног тима, квалитет израде пројектне апликације и структура буџета).

Одлука Центра о пројектима који ће добити финансијску подршку по овом јавном позиву биће објављена 13.06.2016. године на основној интернет страници Центра.

Центар задржава право да не додели средства за финансирање, односно суфинансирање пројеката или да додели износ који је мањи од траженог, у зависности од расположивих финансијских средстава буџета Центра.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Удружење или организација, којој је у поступку по овом позиву одобрена финансијска подршка, закључује са Центром уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Више информација о Јавном позиву може се добити на телефон: (011)2400260 или на сајту: prijave.cpn.rs.

Остале активности