Шести ЕУ пројекат за ЦПН

Шести ЕУ пројекат за ЦПН

Средином јула 2013, ЦПН добио финансијску подршку за још два ЕУ пројекта: CREATIT и V-ALERT

 

Средином јула 2013, ЦПН је, као члан међународног конзорцијума, добио финансијску подршку за још један европски пројекат – реч је о пројекту CREATIT, који се финансира у оквиру програма COMENIUS. Само неколико дана касније, из Европе је стигла још једна слична вест – пројекат V-ALERT, на коме је  ЦПН такође члан међународног конзорцијума, добио је финансирање Европске комисије.

Поред ова два, ЦПН учествује у још четири европска пројеката који су добили финансирање Европске уније, то су: European Students Parliament, SATORI, RR&I Toolkit и Holiday Science Camps.

ЦПН је такође партнер на још пет европских пројеката, али не као члан конзорцијума чије се активности финансирају. Међународне активности ЦПН-a, уз то, обухватају сарадњу са бројним организацијама и асоцијацијама које се баве комуникацијом и промоцијом науке у Европи и свету.

Велики број институција у Србији, посебно у оквиру научне заједнице, има разгранату мрежу међународних активности и учествује у значајним европским пројектима, али је изузетно мало установа које су оствариле тако успешну међународну сарадњу и добиле финансирање за шест европских пројеката само две године након оснивања.

Европски пројекти за које је Центар добио финансирање биће од огромне користи за подизање научне писмености, квалитета образовања, популаризације и промоције науке.

Управо одобрени пројекат CREATIT (Implementing Creative Strategies to Inquiry Based Science Teaching) повезује науку, креативност и технологију: циљ пројекта је да развије вештине у предавању природних наука кроз друге креативне и уметничке дисциплине (на пример, музику и позориште) у оквиру формалног школског образовања. Циљна група су наставници виших разреда основних школа и нижих разреда средњих школа.

Пројекат ће трајати две године, а има седам партнера из шест европских земаља: два партнера су из Грчке, а остали из Норвешке, Енглеске, Италије, Белгије и Србије. Занимљиво је да је овај пројекат други који се финансира из европског програма COMENIUS, коме је Србија тек недавно приступила. ЦПН је био практично први који је, учествујући у међународном конзорцијуму, добио средства у програму COMENIUS, са пројектом Holiday Science Camps.

За други управо одобрени европски пројекат V-ALERT,  ЦПН је добио финансијску подршку за учешће у реализацији ICT програма. Циљ овог пројекта је промовисање предности технологије у контексту целоживотног учења. Пројекат је базиран на онлајн методологији заснованој на 3D виртуелном моделу, мултимедијалном материјалу за учење и бројним симулацијама студија случаја у циљу заштите од злоупотребе информација и неауторизованог приступу онлајн системима.

Истражите више о Међународним пројектима ЦПН.

Tags

Остале активности