Менаџери у Крагујевцу

Менаџери у Крагујевцу

У згради Управе града Крагујевца 23. јуна представљена је Мрежа финансијских менаџера ЕУ пројеката

[:]LZL_7877

У оквиру сарадње између Града Крагујевца и Центра за промоцију науке, 23. маја у згради Управе града Крагујевца организовано је представљање Мреже финансијских менаџера ЕУ пројеката. Град Крагујевац и Центар за промоцију науке имају потписан протокол о сарадњи, а у Крагујевцу је као резултат ове сарадње отворен и Научни клуб у оквиру Центра за стручно усавршавање запослених у образовању.

Мрежа је настала са циљем да се подстакне боље разумевање и сарадња при креирању и реализацији буџета европских пројеката, администрирању пројеката и састављању финансијских извештаја, између корисника средстава са једне и финансијских менаџера са друге стране.

Обука која је претходила настанку Мреже организована је у другој половини 2015. године. Обухватала је предавања, презентације и радионице за три програма Европске комисије – Хоризонт 2020, Еразмус+ и Креативна Европа. Тромесечну обуку је успешно завршило 16 финансијских менаџера који активно раде и сарађују када је реч о финансијском управљању на међународним пројектима.

О разлозима, циљевима и резултатима пројекта који је Центар развио у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја говорио је Добривоје Лале Ерић, руководилац Сектора за међународну сарадњу Центра за промоцију науке и Марина Матовић, координаторка Мреже испред Центра, као и Марија Гачић, представница Универзитета у Крагујевцу и једна од полазнце ове обуке. Представљању мреже су присуствовали запослени  у Градској управи за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој као и запослени Бизнис-иновационог центра.

LZL_7868

 

Остале активности