Genderste тренинг за креаторе политика

Genderste тренинг за креаторе политика

Центар за промоцију науке организовао је 24. новембра једнодневни genderSTE тренинг за креаторе и креаторке политика на тему родне равноправности у науци[:]

Untitled

GenderSTE (Gender Science, Technology and Environment; акција je COST мреже која окупља креаторe и креаторкe политика, истраживачe и истраживачицe различитих научних дисциплина и експерте из родних студиjа који се баве проблемом равноправне заступљености жена у областима научног истраживања и иновациjа, као и бољом интеграциjом и већим доприносом родних студиjа у овоj области.

Како је genderSTE акција усмерена на мењање политика на највишем нивоу, једна од пројектинх активности били су тренинзи за креаторе и креаторке политика. Последњи такав тренинг организовао је Центар за промоцију науке, 24. новембра, у Бегораду, у хотелу Парк.

Главна предавачица тренинга била је проф. др Ајлин Дру из Центра за истраживање жена у науци и ињжењерству на Тринити колеџу у Даблину, Ирска (Eileen Drew; Trinity College Dublin, Ireland), чланица genderSTE акцијe. Учесници тренинга били су представници и представнице из надлежних министарстава, универзитета, научноистраживачких институција и организација цивилног друштва чије су делатности блиско повезане научним истраживањем и утицајем на јавне политике.

Циљ тренинга био је указивање на начине на које постојеће политике и праксе у науци доприносе родној неравноправности, али и долажење до могућих стратегија којима се може постићи већа родна равноправност у научноистраживачким институцијама, као и боља интергисаност родне димензије у истраживања у природним и техничким наукама. Учесницима се обратио и директор Центра за промоцију науке Немања Ђорђевић, који је такође био један од учесника тренинга.

Untitled 1

Остале активности