„Играј ГО – развијај вијуге“

„Играј ГО – развијај вијуге“

У Научном клубу Регионалног центра почела је реализација пројекта „Играј ГО – развијај вијуге“. Пројекат је одобрен и финансијски подржан на Јавном позиву Центра за промоцију науке[:]IMG_9711_resize

Првом часу Гоа присуствовало је 15 ученика. Упознати су са правилима Го игре и начином и динамиком рада. Пројекат „Играј ГО – развијај вијуге“ је пројекат чија ће реализација трајати од септембра 2018. до краја марта 2019. године и наставак је пројеката који су претходне две школске године били подржани од стране Центра за промоцију науке и реализовани у Научном клубу Центра. Реализатори на пројекту су: Мирјана Рашић Митић, Жељко Веселиновић, Младен Лилић и Драган Илић. Циљна група пројекта су деца/ученици узраста од 6 до 19 година и заинтересован наставници да овакве активности организују у својим школама.

Циљеви пројекта су: Промоција и ширење интересовања за игру ГО код деце/ученика и наставника; Развој интелектуалних способности, стратешких вештина за решавање проблема, упорности и логичког мишљења, способност креативног приступа научним идејама; Развој особина асертивности, толеранције и спортског духа и Развијање способности за вршњачку едукацију.

Остале активности