Отворен јавни позив за 2012.

Отворен јавни позив за 2012.

Центар за промоцију науке расписао је јавни позив за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2012. Ове године пријава за конкурс подноси се искључиво попуњавањем електронског обрасца

Центар за промоцију науке расписао је јавни позив за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2012. години. Овај позив ЦПН организује како би подржао што већи број иницијатива којима се премошћује јаз између науке и јавности, а у складу са надлежностима које проистичу из Закона о научноистраживачкој делатности.

Претходних година су се научностручна друштва и удружења грађана, као и научноистраживачке организације у великом броју пријављивали за ова средства. Захваљујући том облику финансијске подршке, спроведене су разне активности, од којих су неке, од фестивала и радионица до обележених јубилеја и специјалних издања, постале изузетно запажене и драгоцене за промоцију науке у Србији.

Како би се процес пријављивања олакшао и убрзао, ове године се пријава за конкурс подноси искључиво попуњавањем електронског обрасца који је доступан од среде 28. 12. 2011, када је јавни позив објављен у медијима. Како би кандидати на што успешнији начин попунили пријаве, доступно је и детаљно упутство за попуњавање обрасца, као и видео-упутство, у ком је додатно објашњено како попунити пријаву.

Рок за подношење пријава је 28. јануар 2012, у 17 часова. Одлука Управног одбора Центра о пројектима који ће добити финансијску подршку биће објављена на интернет страницама Центра.

Видео-упутство

Остале активности