Медијска археологија

Медијска археологија

ЦПН је био један од партнера на конференцији „Медијска археологија: сећање, медији и култура у дигитално доба“, одржаној на ФДУ 29. и 30. октобра[:]

IMG_8687

Факултет драмских уметности у Београду организовао је међународну научну конференцију „Медијска археологија: сећање, медији и култура у дигитално доба“ 29. и 30. октобра, а као један од партнера, на њој је учествовао и Центар за промоцију науке. Конференција је део пројекта „Идентитет и сећање: транскултурални текстови драмске уметности и медија: Србија 1989-2014“.

Медијска археологија је мултидисциплинарно подручје истраживања сећања, медија и културе у временима када су хуманистичке студије и студије у области културе, уметности и медија окренути дигиталним медијима и новим технологијама. Тема конференције, у овом контексту, било је мапирање слојева и сећања обрађених кроз традиционалне медије (позориште и филм, мас медији и електронски медији) до нових медија (социјални и дигитални медији) и уметности.

IMG_8705

На конференцији је, између осталих, учествовао и Добривоје Лале Ерић, руководилац Сектора за међународну сарадњу у ЦПН-у, који је и координатор пројекта Европска мрежа дигиталне уметности и науке у оквиру програма Креативна Европа. Кроз овај пројекат промовишу су радови домаћих уметника, који се својим садржајем и формом налазе на тачки пресека између уметности и науке, уз коришћење најсавременијих технологија.

Неке од тема о којима се разговарало на конференцији биле су и архивски рад, филмски наративи о историјски важним темама, знање у дигиталном добу, као и национални идентитет и културни обрасци.

Остале активности