Medijska arheologija

Medijska arheologija

CPN je bio jedan od partnera na konferenciji „Medijska arheologija: sećanje, mediji i kultura u digitalno doba“, održanoj na FDU 29. i 30. oktobra[:]

IMG_8687

Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu organizovao je međunarodnu naučnu konferenciju „Medijska arheologija: sećanje, mediji i kultura u digitalno doba“ 29. i 30. oktobra, a kao jedan od partnera, na njoj je učestvovao i Centar za promociju nauke. Konferencija je deo projekta „Identitet i sećanje: transkulturalni tekstovi dramske umetnosti i medija: Srbija 1989-2014“.

Medijska arheologija je multidisciplinarno područje istraživanja sećanja, medija i kulture u vremenima kada su humanističke studije i studije u oblasti kulture, umetnosti i medija okrenuti digitalnim medijima i novim tehnologijama. Tema konferencije, u ovom kontekstu, bilo je mapiranje slojeva i sećanja obrađenih kroz tradicionalne medije (pozorište i film, mas mediji i elektronski mediji) do novih medija (socijalni i digitalni mediji) i umetnosti.

IMG_8705

Na konferenciji je, između ostalih, učestvovao i Dobrivoje Lale Erić, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju u CPN-u, koji je i koordinator projekta Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke u okviru programa Kreativna Evropa. Kroz ovaj projekat promovišu su radovi domaćih umetnika, koji se svojim sadržajem i formom nalaze na tački preseka između umetnosti i nauke, uz korišćenje najsavremenijih tehnologija.

Neke od tema o kojima se razgovaralo na konferenciji bile su i arhivski rad, filmski narativi o istorijski važnim temama, znanje u digitalnom dobu, kao i nacionalni identitet i kulturni obrasci.

Ostale aktivnosti