Међународна конференција пројекта Coolschools у Ротердаму

Међународна конференција пројекта Coolschools у Ротердаму

Центар за промоцију науке учествовао је на међународној конференцији пројекта Coolschools у Ротердаму, који истражује како праксе озелењавања школских дворишта, кроз природом инспирисана решења, доприносе социо-еколошкој трансформацији у корист урбане одрживости, климатској резилијентности, социјалној правди и квалитету образових пракси.

Конференција је окупила партнере пројекта који су кроз Радне пакете представили резултате истраживања утицаја зелених трансформација на биодиверзитет, здравље деце и младих. Представљена је зелена агенда града Ротердама, као и систем финансијске и процесне подршке трансформације школских дворишта са освртом на бенефите, али и изазове при имплементацији и дугорочној одрживости простора и њиховој континуираној надоградњи кроз укључивање школског колектива, ђака и њихових старатеља и комшијских заједница. Као део програма конференције организоване су посете школским двориштима, од најранијих до најскоријих трансформација са освртом на социо-еколошке бенефите, али и увид у истрајност у имплементацији и укључивању локалне заједнице упркос, како смо видели у неким случајевима, неповерењу да је промена могућа. Програм је праћен и радионицама са циљем да се искуси практична страна кокреативних процеса укључивања деце и младих у процес трансформације од идеје до реализације, као и наставног особља. Посебан акценат у односу на наставно особље стављен је на могућности трансформације курикулума наставе који у свом центру има програм креиран кроз активно учење у природи уз игру и истраживање. Конференција је завршена радном сесијом различитих тематских група са циљем размене идеја на тему креирања европске мреже за зелену трансформацију школских дворишта, о којој ће бити више речи током финалне конференције пројекта у Бриселу 2025. године.

У оквиру пројекта Coolschools Центар за промоцију науке има статус придруженог партнера. Основна улога Центра је стога у представљању локалних искустава и сродних активности, и активној дисеминацији пројектног приступа, методологије и резултата. Током три године трајања пројекта, Центар ће имати улогу и да локалним доносиоцима одлука и другим кључним актерима у домену образовања представи конкретне моделе озелењавања школских дворишта.

Више о пројекту COOLSCHOOLS можете видети на линку.

Остале активности