Међународна TeRRIFICA летња школа

Међународна TeRRIFICA летња школа

У склопу пројекта TeRRIFICA одржана је једна од завршних активности, међународна летња школа у Барселони, на којој су се окупили учесници пројекта и студенти из Немачке, Шпаније, Француске, Белорусије, Пољске и Србије, Црне горе, Босне и Херцеговине и Хрватске

Лења школа одржана је у Барселони од 28. до 30. септембра, а окупила је студенте и локалне експерте из свих пилот регија. Програм је пружио младима информације и знања прикупљена у оквиру пројекта, али и специфична тематска предавања и сесије кроз које су формирали шири поглед и разумевање на комплексност теме климатских промена, рањивост становништва и диверзитет проблема, нарочито у све брже растућим урбаним срединама.

Активност која је претходила међународној летњој школи биле су летње школе организоване унутар сваког од пилот региона где су млади градили сценарије климатске будућности. У Барселони су учесници поделили претходна искуства, специфична знања и изазове карактеристичне за њихове регије и удружени креирали сценарије за климатску будућност Европе 2030. године. У фокусу рада свих 5 група које су последњег дана презентовале своје сценарије, била је равноправност тј. јасно дефинисане улоге и одговорности свих релевантних актера, преиспитане су њихове позиције, њихов кредибилитет и степен укључености, а све са идејом визије што свеобухватнијег сагледавања потреба за решавање специфичних проблема, као што је нпр. проблем топлотних острва у урбаним срединама, кроз отварања питања мобилности, зелене инфраструктуре, грађанске партиципације, уважавања стручних и научних истраживања.

„Учествовање у летњој школи било је од изузетне користи,  а пре свега, научила сам много нових појмова и термина. Изабрана је одлична локација, јер је Барселона град који у потпуности може да одговори на питања како урбанизација и многи други фактори утичу на климатске промене“, изјавила је Вања Мирјана Вујић, студенткиња Природно-математичког факултета у Бањалуци.

Програм у Барселони донео је прилику за вршњачку размену и могућност да се на ширем нивоу препознају горућа питања која их се тичу, а на која желе да дају одговоре и удружени пронађу решења. Према њиховим речима, сесије стручњака и свеобухватна размена донели су им нова сазнања и разумевање читавог спектра ефеката климатских промена.

 

 

Остале активности