На ECSA конференцији представљене активности Центра у домену грађанских научних истраживања

На ECSA конференцији представљене активности Центра у домену грађанских научних истраживања

На конференцији Европске асоцијације грађанских научних истраживања – ECSA, одржаној у Берлину од 5. до 8. октобра 2022, др Марјана Бркић је представила активности Центра за промоцију науке у домену грађанских научних истраживања.

Грађанска научна истраживања (енг. citizen science) описују учешће јавности и сарадњу на пољу научних истраживања. Кроз међународни пројекат TeRRIFICA, као и неколико локалних иницијатива, Центар за промоцију науке бавио се постављањем темеља за развој иницијатива и пројеката грађанских научних истраживања у Србији, а са дугорочним циљем расписивања Јавног позива за пројекте грађанских научних истраживања.

Центар за промоцију науке је од 2021. године члан Европске асоцијације грађанских научних истраживања (енг. European Citizen Science Association – ECSA), а др Марјана Бркић је, у име Центра, имала прилику да на међународној конференцији ове асоцијације представи пројекте и иницијативе које је ЦПН имплементирао у Србији.

Конференција је одржана од 5. до 8. октобра 2022, у Берлину, у просторијама Природњачког музеја, a под називом „Грађанска научна истраживања за здравље планете“. Следећа ECSA конференција биће одржана 2024. године, у Бечу.

Фото: Bastian Greshake Tzovaras

Остале активности