ОСНОВАНА ГРУПА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА УДРУЖЕНУ ПОДРШКУ ШКОЛАМА И УЧЕНИЦИМА

ОСНОВАНА ГРУПА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА УДРУЖЕНУ ПОДРШКУ ШКОЛАМА И УЧЕНИЦИМА

Четири организације се удружују – Центар за промоцију науке, Иницијатива „Дигитална Србија”, Достигнућа младих у Србији и Нордеус фондација – како би заједно градиле систем подршке образовању.

Потписивањем меморандума о сарадњи, четири организације оснивају тим, под неформалним називом – Група за образовање, како би заједно подржале развој, пре свега средњошколског, образовања у Србији. Један од кључних циљева је децентрализација знања и подршке образовању, промоција науке, технологије, креативних индустрија и предузетнишва, као и развој иновативног друштва знања.

Приступ Групе за образовање заснива се на STEAME основи (science, technology, arts, math, entrepreneurship), који у свету дуже времена представља главни правац у ком се образовање развија јер помаже деци да на свеобухватан начин разумеју свет око себе, пратећи своје таленте и интересовања у савременом контексту. На овај начин развијена друштва јачају свој капацитет за успех у 21. веку.

Будуће активности групе ће се махом дешавати у средњим школама широм Србије, у просторима посебно осмишљеним за мултидисциплинарни рад отвореним за све ђаке, наставнике и професоре. Како би се савремена примењена знања што ефикасније уливала у учионице, од суштинске важности је и повезивање образовања и привреде, кроз повезивање и сарадњу са стручњацима и локалном заједницом и стварањем простора за разумевање каријерних могућности у STEAME областима.

Удруживањем, ове четири организације чије области деловања су комплементарне, желе да пруже подршку школама и професорима широм земље, стварајући амбијент да се у систем подршке укључе и друге организације и појединци.

 

Иницијатива Дигитална Србија

Иницијатива „Дигитална Србија“ је невладина и непрофитна организација са стратешким циљем развоја јаке, глобално конкурентне дигиталне економије у Србији. Поред водећих дигиталних играча у земљи који су оснивачи Иницијативе „Дигитална Србија“, она данас окупља више од 30 организација и компанија чланова из различитих сектора релевантних за раст дигиталног екосистема, укључујући технологију, банкарство и финансије, телекомуникације, консалтинг, образовање и истраживање, затим адвокатске, медијске и фармацеутске куће, као и организације за подршку стартапима.

Циљ Иницијативе „Дигитална Србија“ је стварање пословног окружења које је у служби дигиталне економије. На путу ка том циљу улаже у стратешке програме у области формалног и неформалног образовања, развоја стартап екосистема, правно-регулаторног оквира, дигиталне инфраструктуре и јавног дијалога о дигиталној трансформацији.

 

Достигнућа младих у Србији

Организација Достигнућа младих у Србији је део глобалне мреже Junior Achievement Worldwide, основане 1919. године, која обухвата 121 земљу на свим континентима и представља највећи светски програм предузетничког образовања који годишње похађа више од 10 милиона ученика.

Мисија организације је припрема и оспособљавање ученика за успешан живот и рад у савременом свету у коме су највеће вредности иновативност и предузетничка иницијатива.

Уз подршку међународних донатора и партнера из пословног сектора у Србији, организација Достигнућа младих у Србији већ 17 година кроз имплементацију својих програма и активности на свим нивоима образовања указује на значај предузетничког образовања чији су директни исход већа запошљивост младих, боља конкурентност на тржишту рада, осамостаљивање и брже укључивање у друштво као и покретање сопственог посла, посебно у оквиру програма Ученичка компанија.

 

Нордеус фондација

Нордеус фондација основана је са циљем да се помогне деци и младима да стекну вештине, знања и компетенце потребне за успех у дигиталној економији кроз подршку образовању и развој подстицајног и креативног окружења.

У области подршке образовању, фокус је на спровођењу иновативних програма заснованих на интердисциплинарном приступу, искуственом учењу и развоју компетенци за 21. век. Док у области развоја екосистема креативних индустрија, Нордеус фондација наставља са досадашњим напорима Нордеуса кроз сопствене програме и удруживањем са бројним компанијама кроз организације попут Иницијативе Дигитална Србија и Српске гејминг асоцијације чији је Нордеус и суоснивач.

Остале активности