На ECCA конференцији представљен међународни пројекат Climateurope2

На ECCA конференцији представљен међународни пројекат Climateurope2

На шестој eвропској конференцији за адаптацију на климатске промене (енгл. European Climate Change Adaptation Conference – ECCA), одржаној у Даблину од 19. до 21. јуна 2023, представљене су активности међународног пројекта Climateurope2, у коме је Центар за промоцију науке партнер.

Шесто издање eвропске конференције за адаптацију на климатске промене (енгл. European Climate Change Adaptation Conference – ECCA) одржано је у Даблину, Ирска, од 19. до 21. јуна 2023. У оквиру ове конференције, др Марјана Бркић из Центра за промоцију науке је, заједно са др Мартом Терадо из Суперкомјутинг центра у Барселони представила активности пројекта Climateurope2. 

У оквиру њихове презентације дат је преглед стратегија сарадње са различитим групама заинтересованих страна у циљу промоције решења која повећавају резилијентност на климатске промене. Додатно, на овој сесији, којој је присуствовало преко 60 учесника, представљени су и иновативни приступи у креирању заједнице корисника климатских услуга и сервиса у оквиру пројекта Climateurope2, који обухватају фестивале, вебстивале, art+science јавне позиве, као и roadshow кроз десет локација Југоисточне Европе.

Фото: Марјана Бркић и Марта Терадо

Остале активности