Позив за учешће у изложби

Позив за учешће у изложби

Центар за промоциjу науке позива појединце и групе да се пријаве за учешће у изложби радова инспирисаних математиком

Рок за пријем радова је продужен до 18. маја.

Центар за промоциjу науке позива појединце и групе да се пријаве за учешће у изложби радова инспирисаних математиком Systemа, на тему:

 

Настанак хармониjе / The Begining of Harmony

 

Изложба Systema ће бити одржана на овогодишњем Миксер фестивалу (од 25. маjа до 2. jуна), а у оквиру манифестациjе Маj месец математике, коjу организуjу Центар за промоциjу науке и Математички институт САНУ-а.

Право на учешће у изложби имаjу поjединци и групе из целог света, без обзира на професионално опредељење.

Манифестациjа Маj месец математике има циљ да кроз своjе програме илуструjе где се то све математика налази у свету око нас и да jе на оваj начин приближи грађанима.

Концепт изложбе заснива се на томе да ми, посматраjући визуелни свет и учествуjући у његовом стварању, користимо математику, било са намером или интуитивно. Свако уметничко дело jе комплексан систем елемената и његов склад лежи у међусобном односу тих елемената, као и њиховом односу према целини коjу сачињаваjу.

Изложба Systema се бави уметношћу као jедним од многих поља у којима jе математика увелико присутна и жели да подстакне на размишљање о томе где настаjе хармониjа у креативном процесу и каква jе улога математике у нашоj перцепциjи склада у природи и уметности.

Радове у форми плаката можете слати од 09. 04 до 18. 05. 2012. на адресу systema@cpn.rs. Радове слати у дигиталноj форми (PDF, ширина: 50 цм, висина: 70 цм).

Селекциjу радова направиће жири у саставу:

  • Исидора Николић, графичка дизаjнерка
  • Моника Ланг, графичка дизаjнерка
  • Сандра Милановић, графичка дизаjнерка

Критериjум селекциjе биће идеjна и естетска вредност радова. Охрабруjе се употреба свих медиjа у креирању плаката.

Маj месец математике је манифестација чији је циљ да кроз своjе програме илуструjе где се то све математика налази у свету око нас, и да jе на оваj начин приближи грађанима. Више о ово манифестацији истражите на адреси m3.cpn.rs

Центар за промоциjу науке популарише и промовише науку, развиjа научну писменост и повезаност и афирмише идеjе економиjе знања, буди радозналост и подстиче младе да се определе за пут науке. ЦПН jе основан Законом о научноистраживачкој делатности са задатком да преузме све послове промоције и популаризације науке од надлежног министарства за науку. Више о Центру истражите на адреси cpn.rs.

МИКСЕР jе мултидисциплинарна платформа коjа се бави афирмациjом културне индустриjе региона и организациjом наjвећег регионалног фестивала креативности. МИКСЕР окупља професионалце и ентузиjасте коjи кроз различите транскултурне проjекте подстичу развоj креативне економиjе земље и региона и успостављаjу диjалог између савремених глобалних тенденциjа и домаће и регионалне праксе. Више о овом фестивалу истражите на адреси mikser.rs.

 

 

Остале активности