Орнитолошки школски клубови

Орнитолошки школски клубови

У недељу, 06. новембра 2016.године, у 11 часова у Научном клубу Крагујевац реализоваће се радионица у оквиру пројекта ,,Орнитолошки школски клубови’’[:]

birdУ недељу, 06. новембра 2016.године, у 11 часова у Научном клубу Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац реализоваће се радионица у оквиру пројекта ,,Орнитолошки школски клубови’’.

Пројекат реализује Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, у сарадњи са Научним клубом у Крагујевцу. Пројекат се реализује у шест градова у Србији (Ниш, Лесковац, Крушевац, Крагујевац, Шабац и Лозница), а у Крагујевцу у пројету учествује пет основних школа: ОШ ,,Драгиша Луковић Шпанац’’, ОШ ,,Мирко Јовановић’’, ОШ ,,Мома Станојловић’’, ОШ ,,Вук Стефановић Караџић’’ и ОШ ,,Наталија Нана Недељковић’’.

Циљ пројекта је едукација деце о угрожавању и заштити природе и њихово активно укључивање у различите програме заштите, као и формирање Орнитолошких школских клубова у школама. Овим пројектом, осим ученика, едукује се и наставници и омогућава обогаћивање ваннаставних активности.

Планиране активности у оквиру радионице:
1. Предавање о птицама (истраживање и заштита)
2. Прављење кућица, хранилица и појилица за птице и подела брошура са упутствима
3. Предавање о значају и методологији пописа птица и кратак излет као практична вежба
4. Игрица са коришћењем едукативне табле Свака школа учесница ће добити едукативну таблу и брошуре, као и по једну кућицу/хранилицу за птице.

Остале активности