Почиње пројекат STEAM Learning Ecologies

Почиње пројекат STEAM Learning Ecologies

Први радни састанак пројекта STEAM Learning Ecologies (SLE) одржан је у Бриселу 9. и 10. фебруара 2023.

У јануару 2023. године почео је трогодишњи Horizon Europe пројекат под називом STEAM Learning Ecologies (SLE) којим координира European Schoolnet. Центар за промоцију науке је део овог пројекта као члан ECSITE организације која увезује у јединствену мрежу научне и културне институције.

Овај пројекат има за циљ мапирање постојећих и стварање нових екологија учења на локалу. У пројекту учествује 13 партнерских земаља, при чему је пројектом предвиђено да до завршетка постоји репозиторијум од минимум 100 екологија учења и њихових резултата.

Пројекат се фокусира на екологије учења са циљем да се STEAM образовање измести ван контекста школске учионице, како би се знање из STEAM области лакше увезало са реалним светом и приближило ученицима. Сам концепт екологије учења потиче од идеје отвореног школовања (енг. open schooling) и подразумева екосистем више локалних партнера. Партнер у екологији може бити школа, музеј, компанија, невладина организација, институт, универзитет, или било која друга институција која има жељу да учествује у изградњи свеобухватног STEAM образовања. Кроз овако организоване екологије, свака страна пружа допринос који кроз синергију учења доводи до напретка заједнице у целини.

Кроз наредне три године, циљ свих партнерских земаља SLE пројекта биће фацилитација већ постојећих екологија учења, као и учешће у ко-креацији нових екологија на локалном нивоу. Партнери ће заједнички радити на развоју потенцијалних путања учења које екологије на локалу могу развити. Посебан акценат у пројекту је стављен на одрживост система, збор чега ће бити развијена методологија креације и евалуације STEAM екологија у сврху репродуцибилности и даљег развоја екосистема STEAM учења.

Остале активности