Радни састанак LESTO пројекта у Бриселу

Радни састанак LESTO пројекта у Бриселу

Други по реду састанак LESTO пројекта одржан је 7. фебруара у Бриселу, где су домаћини били партнери на пројекту Education Developmental Institute (EDI).

У оквиру LESTO пројекта планирано је осмишљавање онлајн платформе помоћу које ће ученици бити у могућности самостално (или уз помоћ наставника и родитеља) да спроводе експерименте од куће. Током новембра 2022. године одржан је седмодневни тренинг који је био посвећен осмишљавању садржаја ове платформе са нагласком на културалној прилагодљивости. Један од циљева пројекта је да креирана платформа буде погодна за коришћење у различитим образовним контекстима.

Састанак одржан у Бриселу био је посвећен сумирању резултата тренинга са наставницима и планирању наредних корака у развоју платформе, сетова за спровођење експеримената, као и упутства за коришћење истих. Улога Центра за промоцију науке у даљем раду пројекта огледаће се у прилагођавању садржаја платформе образовном контексту у Србији, тако да наставници широм Србије буду у могућности да упознају своје ученике са овом платформом и оплемене рад од куће за све за ученике, нарочито за оне који се школују на даљину.

Током септембра 2023. године, наставници и ученици из Србије добиће прилику да се упознају са првом верзијом платформе и поделе своје мишљење о истој. Пилотирање платформе ће се спроводити до краја 2023. године како би се оставила могућност за добијање што више повратних информација, са циљем да се платформа што више прилагоди потребама ученика и наставника у свакој од земаља које су партнери на пројекту. На финалној верзији платформе, садржај ће бити доступан на енглеском, српском, португалском, француском, и турском језику.

У процесу пилотирања платформе наставници који су били део ко-креаторских радионица у Португалу ће своје заинтересоване колеге широм Србије упознати са начином рада на платформи и бити подршка током читавог процеса.

Остале активности