Počinje projekat STEAM Learning Ecologies

Počinje projekat STEAM Learning Ecologies

Prvi radni sastanak projekta STEAM Learning Ecologies (SLE) održan je u Briselu 9. i 10. februara 2023.

U januaru 2023. godine počeo je trogodišnji Horizon Europe projekat pod nazivom STEAM Learning Ecologies (SLE) kojim koordinira European Schoolnet. Centar za promociju nauke je deo ovog projekta kao član ECSITE organizacije koja uvezuje u jedinstvenu mrežu naučne i kulturne institucije.

Ovaj projekat ima za cilj mapiranje postojećih i stvaranje novih ekologija učenja na lokalu. U projektu učestvuje 13 partnerskih zemalja, pri čemu je projektom predviđeno da do završetka postoji repozitorijum od minimum 100 ekologija učenja i njihovih rezultata.

Projekat se fokusira na ekologije učenja sa ciljem da se STEAM obrazovanje izmesti van konteksta školske učionice, kako bi se znanje iz STEAM oblasti lakše uvezalo sa realnim svetom i približilo učenicima. Sam koncept ekologije učenja potiče od ideje otvorenog školovanja (eng. open schooling) i podrazumeva ekosistem više lokalnih partnera. Partner u ekologiji može biti škola, muzej, kompanija, nevladina organizacija, institut, univerzitet, ili bilo koja druga institucija koja ima želju da učestvuje u izgradnji sveobuhvatnog STEAM obrazovanja. Kroz ovako organizovane ekologije, svaka strana pruža doprinos koji kroz sinergiju učenja dovodi do napretka zajednice u celini.

Kroz naredne tri godine, cilj svih partnerskih zemalja SLE projekta biće facilitacija već postojećih ekologija učenja, kao i učešće u ko-kreaciji novih ekologija na lokalnom nivou. Partneri će zajednički raditi na razvoju potencijalnih putanja učenja koje ekologije na lokalu mogu razviti. Poseban akcenat u projektu je stavljen na održivost sistema, zbor čega će biti razvijena metodologija kreacije i evaluacije STEAM ekologija u svrhu reproducibilnosti i daljeg razvoja ekosistema STEAM učenja.

Ostale aktivnosti